Actueel

In Tanzania sterven veel vrouwen in het kraambed. Het St. Kizito ziekenhuis voorziet slechts in beperkte ruimte voor kraamvrouwen. Om de kraamvrouwen én hun kinderen een toekomst te bieden, is investering noodzakelijk. MSF wil een volledig toegeruste kraamkliniek realiseren. Lees meer ...

MOROGORO SUPPORT FOUNDATION

In 1998 richtte de toenmalig directeur en een oud chirurg van het Alrijne Ziekenhuis de stichting Morogoro Support Foundation op. Het doel van deze stichting is een bijdrage leveren aan de verbetering van medische zorg in het Morogoro District, Tanzania. Korte lijnen, zonder tussenkomst van derden, garandeert efficiënte inzet van middelen. De bouw van het St. Kizito Hospital is hier een prachtig resultaat van.


  1. De activiteiten van MSF zijn:

    Opleiden van de medewerkers:

    Morogoro Support Foundation sponsort voor een aantal medewerkers in St. Kizito Hospital de opleiding die ze willen volgen tot arts, röntgenlaborant, apotheker, verpleegkundige, verloskundige, nurse practioner etc. Daarnaast organiseert Morogoro Support Foundation training/scholing op locatie door twee keer per jaar een team van medisch specialisten, verpleegkundigen en OK personeel te zenden naar Mikumi.
  2. Project support:

    Morogoro Support Foundation heeft diverse projecten gesteund ten behoeve van de ontwikkeling van het St. Kizito Hospital. Zo werd in 1997 begonnen met een rioolzuivering-project (dat in 2014 zal worden afgerond) en werd in 2005 een nieuwe operatiekamer gerealiseerd. Onlangs (medio 2013) werd de bouw van een prachtige kraamkliniek afgerond. Het doel is om in de toekomst een bijdrage te leveren aan diverse projecten die het St. Kizito ziekenhuis verder helpen ontwikkelen tot een algemeen ziekenhuis waar men terecht kan voor zorg op velerlei gebieden.
Verloskunde
Child support Mikumi
Gesponsorde medewerkers